نحوه تدریس زبان انگلیسی

در این روش که یکی از بهترین روشهای آموزش زبان انگلیسی در جهان میباشد ، دیگر از کتاب خبری نیست و زبان آموز و مدرس از سیستم پرسش و پاسخ درآموزش استفاده مینمایید . این سیستم در واقع الهام گرفته شده از آموزش زبان مادر به کودک میباشد بدین ترتیب که جملات در زمان گرامری که تدریس می شود ، به صورت پرسش و پاسخ مدام تکرار میگردد تا جمله مورد نظر در ذهن و ضمیر ناخودآگاه زبان آموز قرار گرفته و زبان آموز بدون اینکه به گرامر آن جمله فکر نماید آن جمله را به صورت روان همانند زبان مادری بیان نماید و البته به صورت غیر مستقیم نیز گرامر آن جمله را می…

ادامه خواندن نحوه تدریس زبان انگلیسی

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد