نحوه تدریس زبان انگلیسی

نحوه تدریس زبان انگلیسی

در این روش که یکی از بهترین روشهای آموزش زبان انگلیسی در جهان میباشد ، دیگر از کتاب خبری نیست و زبان آموز و مدرس از سیستم پرسش و پاسخ درآموزش استفاده مینمایید .

این سیستم در واقع الهام گرفته شده از آموزش زبان مادر به کودک میباشد بدین ترتیب که جملات در زمان گرامری که تدریس می شود ، به صورت پرسش و پاسخ مدام تکرار میگردد تا جمله مورد نظر در ذهن و ضمیر ناخودآگاه زبان آموز قرار گرفته و زبان آموز بدون اینکه به گرامر آن جمله فکر نماید آن جمله را به صورت روان همانند زبان مادری بیان نماید و البته به صورت غیر مستقیم نیز گرامر آن جمله را می آموزد .

 لغت در این سیستم به صورت انگلیسی به انگلیسی آموزش داده میشود تا ذهن زبان آموز خلاق شده و البته معنی آن لغت را زود فراموش نکند

در واقع توضیح آن لغت را زبان آموز فرا میگیرد و وقتی این امر اتفاق می افتد در دل آن لغت ؛ لغت های دیگری را فرا میگیرد .

برای نمونه زبان آموز میخواهد لغت موز را به انگلیسی فرا بگیرد .

در شیوه قدیم اینگونه بود که لغت banana را زبان آموز باید حفظ میکرد که به معنای موز است ولی در این روش جدید زبان آموز باید به روش زیر لغت را یاد بگیرد

Banana: a long yellow fruit

بدیهی است که یادگیری لغت از حفظ کردن آن به مراتب راحت تر بوده و فراموش کردن آن نیز زود اتفاق نمی افتد .

در روش بدون کتاب باید مدرس هر روز و به طور مستمر زبان آموز خود را از طریق شبکه های مجازی کنترل کرده و هر روز لغات جدید و فیلم و صدا ارسال نماید تا زبان آموز همواره در جریان آموزش قرار بگیرد و در واقع هر روز تمرین نماید .

موسسه زبان سخن برتر سالها است از این سیستم استفاده مینماید و در این موسسه دیگر از کتاب خبری نیست و به جای آن از فیلم و voice  استفاده مینماید و انقدر از این سیستم نتیجه گرفته است که تمام شهریه را پس از مکالمه روان و در صورت رضایت زبان آموز دریافت مینماید .

پیشنهاد میگردد با مشاورین ما تماس گرفته و توضیحات بیشتر را از مشاورین به صورت رایگان یا تلفنی دریافت نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید